Histeria! -Season 1Episode 27 – The Thomas Jefferson Program