Pippi Longstocking (TV Series) Season 2 Episode 11 – Pippi Visits Aunt Matilda