Turbo Fast – Season 1 Episode 17 – Terror of Tickula/Feels Good to Be Pranksta